Om ettertanke.no

Min far Tor Arne Larsen startet ettertanke.no i 2008 og la ut en del innlegg som handlet om teologi og samfunn i løpet av en periode på tre år. Hans ønske var å bruke Bibelen som orienteringspunkt, og ut fra det kommentere aktuelle saker innenfor samfunnsliv og kristenliv/ teologi. Tor Arne studerte teologi på Menighetsfakultetet på 80-tallet. Han var senere rektor på Ten Center bibelskole, en av pastorene i Sentermenigheten, lærer på flere bibelskoler og bibeloversetter i Wycliffe. Den siste tiden han levde tok han et oppgjør med det han så på som usunn ledelse, og også med sin egen rolle som en av lederne i Sentermenigheten. Han hadde bestemt seg for å slutte som pastor, og ønsket å finne seg et nytt menighetsfelleskap sammen med min mor Elbjørg. Tor Arne døde av kreft 5. oktober 2016.

Jeg heter Jørgen Larsen og blåste nytt liv i ettertanke.no i januar 2023. Jeg er gift, har tre barn og er bosatt i Røyken. På denne siden ønsker jeg å dele noe av det pappa skrev og talte, og jeg vil også sette ord på egne refleksjoner og tanker. Sentermenigheten var en viktig del av livet mitt fram til høsten 2016, og noen av innleggene vil være tanker etter Sentermenigheten. Håpet er å dele tekster som vil skape ettertanke og refleksjon, og kanskje også håp og tro for framtiden. 

Pappa var et forbilde i ettertanke og til å tenke om igjen. Jeg vet at det er mange som savner han, og som vil sette pris på at jeg deler noe av tankegodset hans. Takk til mine to søstre og min mor for samtykke til å dele tekstene, og for tips og råd underveis. Takk også til Benthe for tålmodighet, tips og råd.

Ta kontakt hvis du har spørsmål eller innspill.